You are here:
Product code: N/A

Чували със субстрат за гъба кладница.

Състав: Чували със субстрат заразени с мицел за гъба кладница, стандартна, розова, жълта, кафява.   нето 6 кг. +/- 3% Цена 8.00 лв         
Категория:
Посещения: 1 208